Menu 095 5585 561

O nama

PRO ZAŠTITA  Dives smart d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, bavi se stručnim poslovima zaštite na radu, zaštite od požara, tehničkim ispitivanjima uređaja, strojeva, instalacija i uvjeta rada, izradom dokumentacije za minimalne tehničke uvjete te osposobljavanjem u područjima zaštite.


U  organizaciji zaštite na radu, toj zakonskoj obvezi svih poslodavaca, Prozaštita – zahvaljujući iskustvu i znanju stručnjaka različitih strukovnih područja, od zaštite na radu, zaštite od požara, elektrotehnike do kemijskog inženjerstva i strojarstva – može pomoći da se ona obavi pravodobno, stručno, odgovorno i u  skladu s normativima i standardima propisanih zakonskim i podzakonskim rješenjima.


Prozaštita svoje iskustvo temelji na suradnji u zaštiti na radu u nizu tvrtki i organizacija:
 

 • Mlinar d.o.o.;
 • Hoteli:  Hoteli Zovko d.o.o., Hoteli Rab d.o.o.;
 • Eurocable d.o.o., MMM-Vukelić d.o.o.;
 • Benzinske postaje: Cro Can Center d.o.o.;
 • Euromarkt d.o.o., Fero-Term d.o.o.;
 • Majatik d.o.o.; Eurovil d.o.o.; VUS d.o.o.; Lotus efekt d.o.o.
 • Nitel d.o.o., UNIVERSAL TECHNICS d.o.o.; Redox d.o.o.;
 • Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun, Dom za odrasle osobe Zagreb, Centar za rehabilitaciju Silver;
 • UO Karlo (restoran Potkova); Pizza Slavonija d.o.o.,
 • Gutel-prom d.o.o., Gutel trgovina i telefon-servis;
 • Storm Grupa d.o.o., Storm Informatika d.o.o., Databox d.o.o., Microline d.o.o.
 • Recro d.d., RECRO-NET d.o.o., Recro Ulaganja d.o.o;
 • Dječji vrtići: DV Medo Brundo; DV Sesvete; DV Jabuka; Dv Vedri dani, DV Vjeverica; DV Jagoda; DV Markuševac; Dv Kolibri; DV Sunce,…;
 • Livaja transporti; Medicinsko biokemijski laboratorij; 3M East AG;
 • Metali i staklo d.o.o.: Stoma medical d.o.o; Proen energetika nekretnina d.o.o;
 • Novo nordisk d.o.o, Medicinsko biokemijski laboratorij, A-Anticus d.o.o.;

i druge.